Reusable with new HB 195x171Hyper Box Image 300x187Oferujemy wersje wielokrotnego użytku opatentowanych przez AOTi komór hiperbarycznych do prowadzenia Miejscowej Terapii Tlenem (TWO2) Ran Przewlekłych, które pomagają zaspokoić potrzeby operacyjne i refundacyjne naszych klientów instytucjonalnych, w tym szpitali, poradni, ośrodków leczenia ran, którzy mogą preferować tę opcję w stosunku do wersji jednorazowych.

Nasze urządzenia wielokrotnego użytku są łatwe w konfiguracji, obsłudze, czyszczeniu i są wyjątkowo trwałe. Systemy te składają się z przezroczystej komory ze sztucznego tworzywa na kończyny i jednostki kontrolującej terapię elektromechanicznie (czas trwania terapii).

Podstawy działania naszych urządzeń terapeutycznych i samej terapii TWO2 są takie same.

Zasada działania

Brak tlenu w uszkodzonej tkance powoduje niedotlenienie, które w połączeniu z obciążeniem bakteryjnym jest głównym powodem, dla którego rany przewlekłe goją się trudno i długo. Udowodniono, że dostarczanie tlenu do uszkodzonej tkanki za pomocą naszych urządzeń terapeutycznych TWO2 niszczy beztlenowe patogeny, zwiększa funkcję leukocytów, odwraca miejscowe niedotlenienie i stymuluje syntezę kolagenu, zwiększając aktywność fibroblastów i pobudzając angiogenezę. Połączone czynniki prowadzą do granulacji w łożysku rany, silnego tworzenia się kolagenu i zamknięcia rany.

System terapeutyczny TWO2 działa poprzez zmienne ciśnienie tlenu, który jest podawany cyklicznie od 5 do 50 milibarów (mb) bezpośrednio do miejsca rany w zamkniętym, wilgotnym środowisku. Zapewnia to znacznie większy gradient dyfuzji tlenu w tkance, co powoduje zwiększone natlenienie. Cykliczny charakter ciśnienia powoduje również sekwencyjne uciskanie, które zmniejsza obrzęki obwodowe i stymuluje perfuzję miejsca rany.

Opatentowana kombinacja zwiększonego gradientu ciśnienia tlenu i cyklicznej terapii kompresyjnej bezpośrednio zwiększa funkcję leukocytów. W rezultacie zwiększa się aktywność przeciwbakteryjną, a wzrost bakterii jest tłumiony, co prowadzi do granulacji nowej zdrowej tkanki, umożliwiając szybsze gojenie się rany.

Wskazania

Wykazano, że terapia z użyciem przenośnej komory hiperbarycznej TWO2 jest szczególnie skuteczna jako pomocnicza metoda leczenia w przypadku zamykania ran chronicznych, obejmujących owrzodzenia żylne, cukrzycowe i odleżynowe. Wykazano także, że terapia TWO2 jest skuteczna w leczeniu chorych ran, infekcji pooperacyjnych, amputacji, zakażonych kończyn resztkowych, odmrożeń i oparzeń.

Terapia TWO2 pozwala na ukierunkowane zabiegi wykorzystujące ciśnienie tlenu stosowane bezpośrednio w miejscu rany, nie powodując żadnego potencjalnego negatywnego działania ogólnoustrojowego obserwowanego w innych terapiach.Zdolność do zamykania wcześniej nie reagujących i długo gojących się ran zapewnia znaczącą kliniczną, jakościową i oszczędzającą koszty korzyść.

PRZECIWWSKAZANIA:
Nie stosować w ostrej zakrzepicy żylnej lub zakrzepicy żył głębokich.
'